USLOVI KORIŠĆENJA
AMC – AFRODITE MODE COLLECTION INTERNET PRODAVNICA

Opšti uslovi poslovanja AMC – AFRODITE MODE COLLECTION Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu AMC – AFRODITE MODE COLLECTION d.o.o. Beograd – Zemun (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice detaljnije su utvrđeni po oblastima kojima možete pristupiti klikom na željenu oblast, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrašača.
Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu AMC – AFRODITE MODE COLLECTION d.o.o. Beograd – Zemun. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.
REGISTRACIJA
Registracijom na ovom sajtu,automatski prihvatate njegove propozicije. Formular koji popunjavate prilikom registracije, potrebno je da popunite samo jednom, a svaki naredni put dovoljno je da se samo ulogujete na Vaš nalog.Kao registrovani član imate mogućnost da u svako doba tražite da se iščlanite, čime će i Vaši podaci biti izbrisani iz naše baze podataka.
NAČINI ISPORUKE
Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na neki od sledećih načina:
1. slanjem robe preko kurirske službe, pri čemu troškove isporuke snosi potrošač u iznosu naznačenom na važećem cenovniku kurirske službe u vreme slanja porudžbine
Za sve porudžbine vrednosti manje od 10.000,00 dinara potrošač se, prihvatajući uslove korišćenja, obavezuje da, na ime tioškova isporuke, prilikom preuzimanja pošiljke plati direktno kuriru iznos od 250,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost 10.000,00 dinara ili više isporuka je besplatna.
O vremenu dostave Kupac će biti obabešten telefonom od strane kurirske službe.
Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana nakon izvršenja porudžbine. Za robu kupljenu preko Internet prodavnice, rok isporuke je do 5 (pet) radnih dana od dana prijema porudžbine od strane Prodavca.
Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.
Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se ne vrši isporuka na teritoriju AP Kosovo i Metohije.
NAČIN PLAĆANJA
Potrošač robu može platiti pouzećem ili putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro, Amex ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta (za plaćanje karticom je neophodna prethodna registracija). Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
* Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i Banca Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.
Sva plaćanja se biti obavljena u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti kovertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.
CENE U AMC – AFRODITE MODE COLLECTION INTERNET PRODAVNICI
Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena bez prethodnog obavešavanja kupaca, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.
ODUSTANAK OD KUPOVINE
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga.

Troškove povraćaja snosi isključivo kupac, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greska  AMC online prodavnice, kao što su: poslat model, boja ili veličina koju niste naručili ili poslat artikal sa felerom. U slučajevima naše greške robu šaljite isključivo kurirskom službom DailyExpress.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
Iznos izvršene kupovine se kupcu, koji je odustao od kupovine, uplaćuje isključivo na tekući račun kupca.
PRIMEDBE I REKLAMACIJE
Žalbe, reklamacije i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu izjave:
1. slanjem na elektronsku adresu [email protected],
2. na broj telefona 011/219-76-36 u periodu od 07:30 do 14:30 svakog radnog dana
3. redovnom poštom na adresu AMC – AFRODITE MODE COLLECTION d.o.o. Beograd – Zemun, Cara Dušana 212, 11080 Zemun (sa naznakom „Za AMC Internet prodavnicu“)
Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (popravka ili zamena artikla ili povraćaj novca). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.

PRIMEDBE I REKLAMACIJE NA RAD INTERNET PRODAVNICE www.amcafrodita.rs
Žalbe, reklamacije i primedbe na rad internet stranicepotrošači mogu izjaviti:
1. slanjem na elektronsku adresu [email protected],
2. na broj telefona 011/219-76-36 u periodu od 07:30 do 14:30 svakog radnog dana
3. redovnom poštom na adresu AMC – AFRODITE MODE COLLECTION d.o.o. Beograd – Zemun, Cara Dušana 212, 11080 Zemun (sa naznakom „Za AMC Internet prodavnicu“)
Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešenja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.
ZAVRŠNE ODREDBE
Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.