REKLAMACIJE I PRIMEDBE

 

Žalbe, reklamacije i primedbe (na artikle koji su predmet online kupovine) potrošači mogu da izjave:

  • slanjem na elektronsku adresu: prodaja@amcafrodita.rs 
  • redovnom poštom na adresu AMC – AFRODITE MODE COLLECTION d.o.o. Beograd – Zemun, Cara Dušana 212, 11080 Zemun (sa naznakom „Za AMC Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (popravka ili zamena artikla ili povraćaj novca). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije.